Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (23/05/2012 9:40:40 SA) [Đã trả lời]
Nội dung vụ án: Tối ngày 01/01/2000, Nguyễn Văn A đi sang xã T chơi nhà bạn gái. Khi ra về gặp một số thanh niên gồm Nguyễn Văn B, Trần Văn C, Phạm Văn D.
1  + 3  = ?