Thời hiệu giải quyết các vụ án hành chính (23/05/2012 9:48:52 SA) [Đã trả lời]
Ngày 01/7/2011, ông A gửi đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất số 01/QĐ-UB ngày 01/8/2006 của UBND quận H đến TAND quận H, do không được UBND quận H giải quyết khiếu nại. TAND quận H đã trả lại đơn khiếu nại với lý do: Ngày 01/9/2006 TA đã trả lại...
1  + 8  = ?