Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 10/8/2020 đến 14/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 10/8/2020

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Đảng bộ khối (03 ngày).

Thứ Ba

11/8/2020


Thứ Tư

12/8/2020


Thứ Năm

13/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

14/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 10.8.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập