Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện kiểm sát Cam Lâm đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách án treo cho 3/4 trường hợp.

Chiều ngày 13/5/2019 Viện KSND huyện Cam Lâm đã phân công kiểm sát viên tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo cho 4 bị án đang chấp hành án treo trên địa bàn huyện. Các bị án này do UBND các xã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét rút ngắn thời gian thử thách.

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát đã phát biểu quan điểm về việc tuân thủ pháp luật của Hồi đồng trong việc xét rút ngắn thời gian thử thách án treo theo quy định của pháp luật và đề nghị Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo cho 3 bị án đủ điều kiện, 1 bị án không xét giảm với lý do trong thời gian thử thách bị án chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của người được hưởng án treo. Đề nghị trên của Kiểm sát viên đã được Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách chấp nhận./.

VKSND huyện Cam Lâm

Liên kết website

Thông kê truy cập