Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 27/11/2019 về triển khai Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Kết luận số 08-KL/ĐU ngày 06/2/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc: Kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng (Chi bộ) thuộc Đảng bộ cơ quan theo mô hình bộ máy tổ chức mới và chỉ đạo Đại Hội nhiệm kỳ 2020-2022 đối với 08 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Sau thời gian chuẩn bị chu đáo về nội dung báo cáo chính trị cũng như chuẩn bị công tác nhân sự; được sự thống nhất của Đảng ủy VKSND tỉnh; từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 24/02/2020 các Chi bộ trực thuộc đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Với tinh thần trách nhiệm từng Chi bộ đã sắp xếp công việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để 100% Đảng viên trong Chi bộ được tham dự Đại hội và đóng góp được nhiều ý kiến tâm huyết đối với công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đến ngày 03/3/2020; 08/08 Chi bộ đã hoàn thành Kế hoạch Đại hội theo chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh; Đại hội các Chi bộ diễn ra đúng tiến độ, do có sự chuẩn bị chu đáo nên Đại hội Chi bộ bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã thành công tốt đẹp. Đảng ủy VKSND tỉnh đã tiến hành xem xét và chuẩn Y kết quả Đại hội các Chi bộ.

Phấn khởi với kết quả của Đại hội các Chi bộ thành công; đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; lập thành tích cao nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh lần thứ VII; nhiệm kỳ 2020-2025; tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH NHIỆM KỲ 2020-2022

Tuấn Văn

Liên kết website

Thông kê truy cập