Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; và Hướng dẫn số 12-HD/TU, ngày 09/12/2019 của Thành ủy Nha Trang về “hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bô thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

N
gày 20 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 có đủ phẩm chất, năng lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, đồng chí Lê Thanh Sơn đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhắc nhở đảng viên trong Chi bộ cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đảng viên, xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Ngành.

Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Quang Trung tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Thiều Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư. Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang thành công tốt đẹp./.

Minh Hữu

Liên kết website

Thông kê truy cập