Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA KẾT NẠP 02 ĐẢNG VIÊN MỚI

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa và Chỉ thị 02-CT/TU ngày 19/01/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA KẾT NẠP 02 ĐẢNG VIÊN MỚI
Chi bộ VKSND TX Ninh Hòa chúc mừng các Đảng viên mới

Được sự đồng ý của Thường vụ Thị ủy Ninh hòa, ngày 16/6/2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân Thị xã Ninh Hòa đã long trọng tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú Đào Khánh Ly và Nguyễn Văn Linh vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm và đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định 5K phòng chống dich Covid-19, sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng; trước Đảng kỳ, các Đảng viên mới đã tuyên thệ 04 nhiệm vụ của người đảng viên. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, bí thư chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới; căn dặn, động viên và nhắc nhở về các quyền, nghĩa vụ của đảng viên mới theo quy định tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và chúc các đồng chí luôn gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ VKSND TX Ninh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập