Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN VẠN NINH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
Ảnh chụp tại Đại hội
Trên cơ sở Kết luận số 36-KL/HU, ngày 08/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về phê duyệt nội dung và nhân sự Đại hội Chi bộ Viện KSND huyện Vạn Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau thời gian chuẩn bị nghiêm túc, khẩn trương và được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh, ngày 05/5/2020 Chi bộ Viện KSND huyện Vạn Ninh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội Chi bộ diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Trong không khí thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Đảng; 45 năm, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm, ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Viện KSND huyện Vạn Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm hướng về Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và đề ra giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã góp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; bầu ra Chi ủy gồm 03 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ XIX theo đúng quy định của Đảng và Chương trình Đại hội đề ra.

Đại hội Chi bộ Viện KSND huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đoàn kết, thống nhất quyết tâm cùng với cơ quan, tổ chức đoàn thể vượt qua khó khăn, khắc phục những yếu kém, phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Quang Liêm

Liên kết website

Thông kê truy cập