Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 99-KH/HU ngày 08/01/2020 của Huyện ủy Diên Khánh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh xây dựng Kế hoạch số 03 ngày 13/01/2020 và tổ chức Hội nghị về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
Toàn cảnh Hội nghị
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Chi bộ VKSND huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị học tập và quán triệt cho quần chúng, cán bộ đảng viên về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Tại Hội nghị, Đ/c Bùi Duy Cường – Bí thư chi bộ đã quán triệt đến toàn thể quần chúng, đảng viên trong đơn vị 03 nội dung học tập theo chuyên đề năm 2020 được Ban tuyên giáo Trung ương chỉ ra tại Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019.Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Để minh hoạ rõ hơn nội dung chuyên đề, Chi bộ thông qua kênh truyền hình vô tuyến tổ chức cho quần chúng, cán bộ đảng viên nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết thúc Hội nghị, đ/c Bùi Duy Cường yêu cầu các quần chúng, đảng viên trong chi bộ chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 đăng ký thực hiện, học tập, nghiên cứu, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo./.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập