Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

CHI BỘ VKSND HUYỆN KHÁNH VĨNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 “TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 12/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; Kế hoạch số 151-KH/HU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh về triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Ngày 03/02/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện chuyên đề trên đối với từng lĩnh vực cụ thể như: Công tác xây dựng Chi bộ, tổ chức chính trị đoàn kết vững mạnh; công tác tiếp công dân; công tác kiểm sát án Dân sự, Hôn nhân và gia đình; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự và công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam...

Thông qua sinh hoạt chuyên đề 2020, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng Chi bộ, đơn vị đoàn kết ; tạo sự đồng thuận trên dưới một lòng, nêu cao trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính tự phê bình và phê bình trong mỗi đảng viên, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ, đơn vị phân công.

Việc thực hiện kế hoạch được gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2020) của Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Tổ chức thành công đại hội Chi bộ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việc xây dựng, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020. Chi bộ đã tạo ra không khí thi đua mạnh mẽ, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị và các đoàn thể chính trị đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Chi bộ VKSND huyện Khánh Vĩnh

Liên kết website

Thông kê truy cập