Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2019

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019). Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân có quá trình phấn đấu cải tạo tốt. Ngày 11/4/2019 và ngày 23/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đang chấp hành án tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình kiểm sát hồ sơ đề nghị xét giảm án một cách thận trọng, khách quan, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thống nhất quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 10 phạm nhân (các Nhà tạm giữ và Trại tạm giam có 05 phạm nhân; Trại giam A2 có 05 phạm nhân). Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 277 phạm nhân (các Nhà tạm giữ và Trại tạm giam có 13 phạm nhân; Trại giam A2 có 264 phạm nhân). Trong đó, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho 60 phạm nhân, giảm từ 02 tháng đến 24 tháng cho 217 phạm nhân. Không xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 01 phạm nhân. Số phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện biện pháp được áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của BLHS, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại cơ sở giam giữ mà thi hành án tại nơi cư trú, giao cho Ủy ban nhân dân xã phường quản lý, giáo dục (Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao). Số phạm nhân được giảm án là những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt; có đủ điều kiện về thời gian chấp hành án; thời gian về xếp loại thi đua và các điều kiện khác theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 Hướng dẫn thi hành quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

CÔNG TÁC KIỂM SÁT XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN  VÀ XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2019
Trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân

Ngày 27/4/2019, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 277 phạm nhân tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa và Trại giam A2 thuộc Cục C10 - Bộ Công an./.

Phòng 8

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập