Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

ĐẢNG UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Do Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh bầu ra Ban chấp hành gồm 07 đồng chí:
1. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh - Bí thư 
2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Hào - Phó Bí thư (Chủ nhiệm UBKT) 
3. Đồng chí: Trần Thanh Thuỷ - Đảng uỷ viên
4. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn - Đảng ủy viên
5. Đồng chí: Nguyễn Văn Nguyên - Đảng ủy viên
6. Đồng chí: Trần Đức Tùng - Đảng uỷ viên
7. Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Tuyết - Đảng ủy viên
Đảng uỷ có trách nhiệm Lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Đảng và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Đảng uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hoà.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Các bài viết khác

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập