Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Hệ thống biểu mẫu tố tụng trong lĩnh vực Kiểm sát hoạt động tư pháp áp dung từ tháng 6/2017

Mẫu văn bản tố tụng trong lĩnh vực Kiểm sát hoạt động tư pháp

Thực hiện công văn số 2071/VKSTC-VP ngày 08/6/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc "Ban hành mẫu văn bản tố tụng tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp", Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa sao gửi Quyết định số 204/QĐ-VKSTC ngày 01/6/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc "Ban hành mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp" đến các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Phòng các Phòng  9, 10, 11 và 12 để tổ chức thực hiện tại đơn vị. Đối với 185 mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa lên Trang tin điện tử của Ngành, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo công chức của đơn vị lấy về để nghiên cứu thực hiện.
Trong quá trình sử dụng mẫu, các đơn vị chú ý tổng hợp những vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi về Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét./. 

Hệ thống biểu mâu lấy tại đây

Trường hợp không lấy trực tiếp được các đơn vị đăng nhập vào tài khoản web của đơn vị mình sau đó vào mục Chia sẻ chung - Tài liệu để lấy biểu mẫu

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập