Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI NỘI CHÍNH NĂM 2019

Sáng ngày 19/3/2019, Khối Nội chính thành phố Nha Trang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Lữ Thanh Vân – Thành ủy viên – Bí thư chi bộ - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang - chủ trì Hội nghị.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Võ Thịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang.
Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của 8 cơ quan trong khối Nội chính thành phố và phóng viên Đài Truyền thanh Nha Trang (đến dự và đưa tin)
Hội nghị đã thông qua và thảo luận dự thảo quy chế thi đua khối Nội chính và dự thảo ký kết giao ước thi đua năm 2019.

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI NỘI CHÍNH NĂM 2019
Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Khối thi đua Nội chính thành phố đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua với các nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2019 theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và của khối thi đua;tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương và các tổ chức đoàn thể trong thành phố phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố ghi nhận kết quả công tác đạt được trong năm 2018 của các cơ quan trong khối Nội chính. Đồng thời đề nghị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI NỘI CHÍNH NĂM 2019
Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2019./.VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập