Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Hội nghị “Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà”

    Ngày 25/8/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 1624 ngày 12/11/2015 và ký kết Quy chế phối hợp sửa đổi giữa VKSND và Cục thi hành án dân sự tỉnh, để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, nhằm đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay. Đồng thời, đề xuất 02 ngành cần bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế phối hợp số 1624 cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 02 ngành và các văn bản Thông tư, Nghị định hướng dẫn về công tác thi hành án có những quy định mới ra đời sau quy chế phối hợp 1624.

Hội nghị “Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà”


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ-Viện trưởng VKSND tỉnh; đồng chí Trần Thanh Thủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (chủ trì hội nghị); Tập thể lãnh đạo và công chức phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11). Về phía Cục thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Đặng Đình Quyền- Cục trưởng; đồng chí Đào Thanh Huyền-Phó Cục trưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, kế toán nghiệp vụ, chấp hành viên trực thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà. Tại đầu cầu các VKSND huyện, thị xã, thành phố có Lãnh đạo Viện và công chức làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính; tập thể lãnh đạo và các Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị “Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà”


Tại hội nghị Đồng chí Bùi Duy Cường, Trưởng phòng 11 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo sơ kết hai năm về việc thực hiện Quy chế phối hợp 1624 ngày 12/11/2015, giữa VKSND và Cục thi hành án dân sự tỉnh. Báo cáo đã đánh giá
qua hai năm triển khai và thực hiện Quy chế 1624, hai ngành đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Quy chế phối hợp, nhờ đó đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình tác nghiệp, kịp thời phát hiện xử lý những hạn chế, thiếu xót xảy ra trong công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà nước, tổ chức và công dân. Đến nay, v cơ bn đã góp phần làm cho công tác thi hành án dân sự, hành chính có chuyển biến rõ rệt nhất là số vụ việc và tiền giải quyết năm sau cao hơn năm trước, đồng thi tạo điều kiện thuận lợi cho hai ngành trong thực hiện hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự và thi hành án dân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị “Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà”      

 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất cao về nội dung dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp 1624 và đề xuất sửa đổi bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 9 về thời hạn gửi các Quyết định về thi hành án, gửi văn bản giải trình số liệu thống kê…

     Hội nghị “Sơ kết quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hoà”


Thay mặt lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà đồng chí Trần Thanh Thủy - Phó Viện trưởng (chủ trì hội nghị) tiếp thu ý kiến phát biểu tại hội nghị của đồng chí Đặng Đình Quyền- Cục trưởng và mong rằng lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh và công chức toàn ngành thi hành án hai cấp thường xuyên phối hợp, trao đổi các vấn đề về nghiệp vụ cụ thể trong công tác thi hành án dân sự, cùng nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để công tác phối hợp giữa hai ngành trong thời gian tới ngày càng đạt kết quả cao.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập