Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Hội nghị tập huấn hai cấp kiểm sát VKSND tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-VKSTC ngày 28/3/2018 của VKSND tối cao về tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính và Chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018 của VKSND tỉnh Khánh Hòa (phòng 11)

Để kịp thời triển khai các nội dung tập huấn của VKSND Tối cao (Vụ 11) và giải đáp những vướng mắc khó khăn trong nhận thức, áp dụng pháp luật về thi hành án dân sự, hành chính nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát thi hành án. Ngày  28/9/2018  VKSND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính hai cấp tỉnh Khánh Hòa. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Thủy-Phó Viện trưởng phụ trách Khối cùng các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính của Phòng nghiệp vụ (P11) và 8 huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị tập huấn hai cấp kiểm sát VKSND tỉnh Khánh Hòa về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2018
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ đã quán triệt các chuyên đề: kiểm sát thi hành án hành chính; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng; công tác kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất; kỹ năng kiểm sát đối với chứng từ liên quan đến việc quản lý thu, chi tiền thi hành án dân sự.
Hội nghị đã thẳng thắn chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, đặc biệt đối với việc thi hành án có liên quan đến đối tượng đất cho thuê trả tiền hàng năm, phân tích các trường hợp khó khăn trong nhận thức áp dụng pháp luật như : việc xác nhận kết quả thi hành án của đương sự để áp dụng trong việc  xóa án tích hoặc tái phạm của bị can đối với các trường hợp bản án, quyết định của Tòa án chậm chuyển cho cơ quan thi hành án; kỹ năng phát hiện nội dung bản án, quyết định Tòa án tuyên không rõ ràng, khó thi hành hoặc có vi phạm để kiến nghị giám đốc thẩm; hình thức gửi tiết kiệm tiền thi hành án theo quy định pháp luật; Phương pháp kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án đến cơ quan thi hành án; kiến nghị cơ quan thi hành án trong việc thi hành các bản án, quyết định  của Tòa án đối với các khoản nợ xấu theo quy định của Nghị quyết 42 của Quốc hội… Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc để hai cấp kiểm sát thống nhất trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Thủy –Phó Viện trưởng kết luận và nhấn mạnh các đơn vị tập trung một số vấn đề:
1. Các đơn vị tiến hành rà soát chỉ tiêu công tác năm để nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra; tập trung kiểm sát việc phân loại án có và không có điều kiện của cơ quan thi hành án dân sự.
2. Kiểm sát chặt chẽ các quyết định, bản án Tòa tuyên không rõ, khó thi hành để kịp thời ban hành kiến nghị giám đốc thẩm.
3. Tăng cường kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan thi hành án; thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ do Viện kiểm sát tối cao và Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa ban hành trong việc chuyển bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật cho đơn vị nghiệp vụ thực hiện chức năng kiểm sát.
4. Đẩy mạnh công tác kiểm sát thi hành án đối với các vụ án hành chính.

Bích Thy - Phòng 11

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập