Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh: “Không có án dân sự bị huỷ”

Sáng ngày 21/11/2017, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra chuyên đề về án hình sự bị hủy, đình chỉ, tạm đình chỉ, trả điều tra bổ sung, án Tòa tuyên không phạm tội và án dân sự bị hủy do Viện KSND huyện Vạn Ninh thụ lý, giải quyết từ ngày 01/12/2015 đến 31/8/2017.

Kết luận thanh tra thể hiện trong thời gian từ ngày 01/12/2015 đến 31/8/2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh đã xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trên các lĩnh vực công tác nên đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu của Ngành. Kết quả đó là do sự đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, sự quan tâm chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Viện, sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Đáng chú ý từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/8/2017, Viện KSND huyện Vạn Ninh không có vụ án dân sự nào bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm.

Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh: “Không có án dân sự bị huỷ”
Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Vạn Ninh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị vẫn còn một số thiếu sót, vi phạm chủ yếu ở công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự như: còn để xảy ra án hình sự bị hủy và một số vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung do lỗi chủ quan của Kiểm sát viên. Các tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do một số vụ việc có nội dung phức tạp, việc điều tra, thu thập, xác minh chứng cứ khó khăn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, một số Kiểm sát viên năng lực, kinh nghiệm còn hạn chế, việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu văn bản hướng dẫn chưa sâu, chưa đầy đủ.

Đoàn thanh tra cũng đã kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Phòng Thanh tra

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập