Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh: “Còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 354/QĐ-VKS-TTr ngày 18/4/2019 của Viện trưởng Viện KNSD tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 17/5/2019 đến ngày 14/6/2019, Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ, quy định của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện KSND thành phố Cam Ranh (thời điểm từ ngày 01/12/2017 đến 31/3/2019).

Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh: “Còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.
Toàn cảnh buổi kết luận

Trên cơ sở Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện KSND tối cao và Kế hoạch công tác của
Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ công tác hàng năm của ngành Kiểm sát Khánh Hòa, Viện KSND thành phố Cam Ranh đã kịp thời xây dựng kế hoạch công tác, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cấp trên để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

Trong kỳ, không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện KSND thành phố Cam Ranh truy tố sau đó bị Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên không phạm tội; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự được quan tâm đúng mức, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thụ lý và giải quyết án.

Qua thanh tra, Đoàn cũng đã phát hiện và chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị như: KSV trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án không phát hiện được những vi phạm, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng để kịp thời đề ra yêu cầu hoặc đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục. Có trường hợp tuy đã kháng nghị nhưng nội dung kháng nghị không chính xác nên không được tòa án cấp trên chấp nhận.

Còn để xảy ra tình trạng nhiều nguồn tin tố giác về tội phạm vi phạm về trình tự, thủ tục thụ lý, giải quyết; nhiều vụ án dân sự bị hủy, sửa có lỗi của Lãnh đạo và Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án.

Đánh giá tính chất và nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm nêu trên, Kết luận thanh tra xác định:
Nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm trước hết là do Lãnh đạo, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chưa tăng cường hết trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nên vẫn còn để xảy ra thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đơn vị chưa thực sự tập trung trong việc chỉ đạo giải quyết án ngay từ giai đoạn kiểm sát việc thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm để nắm rõ nội dung vụ án, từ đó có hướng chỉ đạo xác đáng, tránh vi phạm, thiếu sót; thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, Kiểm sát viên về những công việc được giao để chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật và Quy chế nghiệp vụ của Ngành. Nhiều trường hợp Lãnh đạo, Kiểm sát viên được phân công giải quyết án dân sự chưa kịp thời phát hiện được những vi phạm thiếu sót của bản án sơ thẩm để kháng nghị theo trình tự phúc thẩm.

Thay mặt đơn vị được thanh tra, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Viện trưởng Viện KSND thành phố Cam Ranh đã tiếp thu kết luận và hứa sẽ tiếp tục phát huy những mặt đã làm được và có biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn Thanh tra đã kết luận./.

Thanh tra VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập