Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Kết luận thanh tra toàn diện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện KSND huyện Khánh Vĩnh: “Không có án bị hủy hoặc trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”

Sáng ngày 06/7/2018, tại Viện KSND huyện Khánh Vĩnh, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra toàn diện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND huyện Khánh Vĩnh, thời điểm từ ngày 01/12/2016 đến 30/4/2018.

Kết luận thanh tra toàn diện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện KSND huyện Khánh Vĩnh: “Không có án bị hủy hoặc trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”
Đ/c Trần Đức Tùng - Trưởng đoàn công bố kết luận thanh tra
Trên cơ sở kết quả thanh tra, đồng chí Trần Đức Tùng, Trưởng Đoàn thanh tra kết luận: Trong thời điểm thanh tra, Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSNDTC và Kế hoạch công tác năm của Viện KSND tỉnh. Lãnh đạo đơn vị đã có những giải pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm hạn chế tồn tại, thiếu sót trong công tác; đã lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm của đơn vị đạt được một số kết quả nhất định. Trong thời điểm thanh tra, đơn vị không có trường hợp nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố sau đó Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm tuyên không phạm tội; không có án bị hủy hoặc trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, giam giữ, giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, Viện KSND huyện Khánh Vĩnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tác nghiệp của cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình lập hồ sơ kiểm sát chưa đảm bảo đúng theo quy định tại các Quy chế của Ngành; một số trường hợp cán bộ, Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc không phát hiện được những vi phạm, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra hoặc đề xuất, tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiến nghị, yêu cầu khắc phục. Một vài trường hợp cán bộ, Kiểm sát viên còn thiếu kinh nghiệm về nghiệp vụ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Kết luận thanh tra toàn diện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện KSND huyện Khánh Vĩnh: “Không có án bị hủy hoặc trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”
Đ/c Nguyễn Minh Thái - Viện trưởng VKSND huyện Khánh Vĩnh phát biểu tiếp thu kết luận thanh tra
Đồng chí Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu Lãnh đạo Viện KSND huyện Khánh Vĩnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sâu sát đối với công việc của cán bộ, Kiểm sát viên; tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm chung trong toàn đơn vị đối với những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ đã được Đoàn thanh tra nêu ra, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm đúng theo các quy chế, hướng dẫn của Ngành và quy định của pháp luật.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Minh Thái, Viện trưởng Viện KSND huyện Khánh Vĩnh đã tiếp thu Kết luận của Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh và hứa sẽ cùng tập thể đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, đồng thời khắc phục các sai sót để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới./.

Phòng Thanh tra

Liên kết website

Thông kê truy cập