Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 72 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2018)

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 27/11/2017, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Văn phòng Viện KSND tỉnh thời điểm từ ngày 01/12/2015 đến 31/8/2017.

Tham dự buổi công bố kết luận về phía Văn phòng Viện KSND tỉnh có đồng chí Phạm Thị Minh Tuyến, Chánh Văn phòng cùng các đồng chí Phó Chánh Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa.
Toàn cảnh buổi công bố kết luật thanh tra

Kết quả thanh tra cho thấy: Trong thời gian từ ngày 01/12/2015 đến 31/8/2017, Lãnh đạo Văn Phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc mua sắm tài sản công được đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Luật đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; công văn hướng dẫn của Cục kế hoạch tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về phương thức đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều được thực hiện công khai. Văn phòng đã tham mưu cho Viện trưởng ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế xe chuyên dùng để làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng tài sản công đúng theo quy định. Các quy chế đã được áp dụng phù hợp với tình hình thực tế nên đã thu được những kết quả trong việc sử dụng tài sản công như: tiết kiệm được kinh phí sửa chữa, tài sản được sử dụng lâu bền. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công và kiến nghị lãnh đạo Văn phòng nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Thị Minh Tuyến, Chánh Văn phòng đã thay mặt đơn vị tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của Đoàn thanh tra nêu trong Kết luận và sẽ cùng cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng nghiêm túc thực hiện các vấn đề theo kiến nghị của Đoàn thanh tra để thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành kiểm sát Khánh Hoà./.

Phòng Thanh tra

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập