Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII

Kết thúc thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh

Thực hiện Quyết định 817/QĐ-VKS-TTr ngày 16/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thanh tra chuyên đề hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh. Từ ngày 30/9/2020 đến ngày 30/10/2020, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thanh tra về án trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh, thời kỳ thanh tra từ 01/6/2019 đến 31/8/2020.

Kết thúc thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh
Hình ảnh tại buổi làm việc của Đoàn thanh tra

Kết thúc đợt thanh tra, ngày 06/11/2020, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố dự thảo Kết luận thanh tra.

Tại buổi công bố Dự thảo Kết luận thanh tra, các thành viên trong Đoàn Thanh tra đã trực tiếp trao đổi với Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh về các nội dung, ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn Thanh tra đối với các vụ án trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Cam Ranh trong thời gian (từ ngày 01/6/2019 – 31/8/2020). Qua Dự thảo kết luận, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn Thanh tra; đồng thời sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm nhằm tránh thiếu sót trong quá trình thao tác nghiệp vụ và hạn chế số lượng án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng theo chỉ tiêu của Ngành./.

Phòng Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập