Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

KIẾN NGHỊ CHÁNH ÁN TÒA ÁN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Ngày 30/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh có biện pháp chỉ đạo kiểm tra khắc phục một số vi phạm phổ biến trong việc không gửi hoặc gửi chậm các thông báo trả lại đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án, bản án, quyết định cho VKS cùng cấp, cụ thể:

- Tòa án không gửi 30 Thông báo trả lại đơn khởi kiện, 03 Thông báo thụ lý vụ án vi phạm khoản 2 Điều 192 và khoản 1 Điều 196  Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Tòa án gửi chậm từ 03 - 45 ngày đối với 12 Thông báo trả lại đơn khởi kiện và 02 Thông báo thụ lý vụ án vi phạm khoản 01 Điều 196 Bộ luật tố tụng dân sự và Quy chế phối hợp số 01/QCPH/VKS – TA ngày 07/3/2017 của Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh.

- Không gửi 32 Quyết định phân công người tiến hành tố tụng giải quyết vụ án cho Viện kiểm sát.

Vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự đối với 22 vụ án.

Ngoài ra, còn có một số vi phạm về việc ban hành quyết định không đúng mẫu quy định theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Văn Công

Liên kết website

Thông kê truy cập