Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020

Kiến nghị Tòa án trong hoạt động chuyển giao bản án, quyết định cho Chi cục thi hành án dân sự

Qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh còn tồn 320 đầu việc, với số tiền 597.960.900 đồng các đối tượng có nghĩa vụ đã nộp tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án tính đến ngày 30/4/2019. Trong đó, số việc phát sinh tính từ tháng 6/2018 trở về trước là 225 đầu việc, với số tiền 249.571.000 đồng. Rà soát tại sổ thụ lý của Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh, nhận thấy nhiều số việc nêu trên đã có bản án, quyết định (64 bản án, quyết định) đã có hiệu lực pháp luật, nhưng Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh chưa chuyển bản án, quyết định cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh là vi phạm Điều 28 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Ngoài ra, qua kiểm sát việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh phát hiện từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/8/2019, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh chuyển giao đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Diên Khánh 163 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật từ tháng 12/2018 trở về trước, thời hạn chậm chuyển giao từ khoảng 6 tháng đến 14 năm.


Hữu Cường

Liên kết website

Thông kê truy cập