Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Lịch công tác tuần ngày 21/08/2017

Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 25/08/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
21/08/2017

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào họp liên ngành bàn hướng giải quyết án tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ ba
22/08/2017

- Lãnh đạo dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
23/08/2017

- Lãnh đạo dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; dự Hội nghị giải quyết những vướng mắc trong việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và việc tổ chức điều trị Methadone tại cơ sở cai nghiện ma túy.
- Đ/c Thủy chủ trì họp Khối (Trưởng Phòng, Phó Phòng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11, Phòng Thống kê dự).
- Đ/c Hào tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Nha Trang.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ năm
24/08/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại Ninh Hòa.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
25/08/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Lịch tuần ngày 21.08.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập