Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
01/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
02/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
03/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
04/10/2018

- Ban cán sự Đảng làm việc với Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
05/10/2018

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Đ/c  Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 01.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập