Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
01/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
02/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
03/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ năm
04/10/2018

- Ban cán sự Đảng làm việc với Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
05/10/2018

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Đ/c  Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 01.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập