Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần (từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019)

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

01/4/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Ba

02/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hồng dự kiểm điểm 02 vụ án hình sự bị hủy tại VKS Vạn Ninh.

- Lãnh đạo Viện dự họp liên ngành tại Tòa án tỉnh Khánh Hòa bàn cách xử lý vật chứng trong các vụ án hình sự từ năm 1997 đến năm 2004.

Thứ Tư

03/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ Năm

04/4/2019

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 tại UBND tỉnh.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

05/4/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng chủ trì họp liên ngành cấp tỉnh và huyện bàn giải quyết 01 vụ án hình sự do liên ngành thị xã Ninh Hòa thỉnh thị.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm vào link dưới để tải lịch tuần:
10. Lịch tuần ngày 01.4.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập