Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
02/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào họp liên ngành bàn giải quyết án tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thứ ba
03/07/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Huyện ủy Vạn Ninh.

- Đ/c Hào tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Huyện ủy, Thị ủy Ninh Hòa.

Thứ tư
04/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
05/07/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
06/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 02.07.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập