Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến 06/7/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
02/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào họp liên ngành bàn giải quyết án tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thứ ba
03/07/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Huyện ủy Vạn Ninh.

- Đ/c Hào tham gia Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Chương trình số 06-CTr/TU ngày 27/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tại Huyện ủy, Thị ủy Ninh Hòa.

Thứ tư
04/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
05/07/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
06/07/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 02.07.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập