Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

03/12/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Ba

04/12/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ Tư

05/12/2018

- Viện trưởng họp Hội đồng nhân dân tỉnh (03 ngày).

- Họp Hội đồng TĐKT xét công nhận danh hiệu và khen thưởng năm 2018.

Thứ Năm

06/12/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

07/12/2018

Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Lịch tuần ngày 03.12.2018


VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập