Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Lịch công tác tuần từ ngày 04/09/2017 đến 08/09/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
04/09/2017

- NGHỈ BÙ LỄ 2/9

Thứ ba
05/09/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
06/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
07/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 12.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
08/09/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Lịch tuần ngày 04.09.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập