Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 04/09/2017 đến 08/09/2017.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
04/09/2017

- NGHỈ BÙ LỄ 2/9

Thứ ba
05/09/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ tư
06/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
07/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 12.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
08/09/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Lịch tuần ngày 04.09.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập