Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 05/02/2018 đến 09/02/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
5/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

Thứ ba
6/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Lãnh đạo Viện dự họp mặt cuối năm tại Tỉnh ủy.

Thứ tư
7/02/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
8/02/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
9/02/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.


Lịch tuần ngày 05.02.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập