Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Lịch công tác tuần từ ngày 05/03/2018 đến 09/03/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
05/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

Thứ ba
06/03/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
07/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ năm
08/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
09/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.


Lịch tuần ngày 05.03.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập