Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Lịch công tác tuần từ ngày 05/03/2018 đến 09/03/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
05/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

Thứ ba
06/03/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ tư
07/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ năm
08/03/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
09/03/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.


Lịch tuần ngày 05.03.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập