Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

   05/8/2019

- Đ/c Hào đi công tác (03 ngày).

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ Ba

06/8/2019

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

Thứ Tứ

07/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ Năm

08/8/2019

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Lãnh đạo 03 VKS huyện (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh) nghe báo cáo kết quả công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8 (mời Lãnh đạo Văn phòng và Trưởng phòng 1 dự).

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ Sáu

09/8/2019

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng chủ trì họp liên ngành tư pháp cấp tỉnh bàn giải quyết 01 vụ án.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần: 
28. Lịch tuần ngày 05.8.2019.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập