Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 06/08/2018 đến 10/08/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
06/08/2018

- Viện trưởng đi quyết toán công tác tài chính.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ ba
07/08/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng TK.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
08/08/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
09/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ sáu
10/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 06.08.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập