Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
08/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
09/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
10/10/2018

- Tập thể Lãnh đạo Viện dự họp tại Tỉnh ủy.
Đ/c Hào tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa tại huyện Cam Lâm.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
11/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào tham gia Đoàn kiểm tra của Hội đồng trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự tỉnh Khánh Hòa tại huyện Khánh Vĩnh.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
12/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 08.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập