Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chung tay, góp sức giữ vững chủ quyền quốc gia, xây dựng biển, đảo quê hương giàu đẹp và phát triển bền vững

Lịch công tác tuần từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
02/04/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp công tác kiểm sát trong 04 tháng đầu năm 2018.

Thứ ba
03/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
04/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
05/04/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ sáu
06/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.


Tải về: Lịch tuần ngày 09.04.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập