Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

CHÀO MỪNG 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 09/04/2018 đến ngày 13/04/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
02/04/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp công tác kiểm sát trong 04 tháng đầu năm 2018.

Thứ ba
03/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
04/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
05/04/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ sáu
06/04/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.


Tải về: Lịch tuần ngày 09.04.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập