Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/06/2018 đến 15/06/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
11/06/2018

- Đ/c Thủy dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
12/06/2018

- Tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ tư
13/06/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
14/06/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn Phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
15/06/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 11.06.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập