Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018)

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2017 đến 15/12/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
11/12/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ ba
12/12/2017

- Viện trưởng làm việc với văn phòng
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Lãnh đạo dự họp góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Thứ tư
13/12/2017

- Họp Hội đồng kỷ luật.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
14/12/2017

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ sáu
15/12/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.


Bấm vào link dưới đây để tải về máy:
Lịch tuần ngày 11.12.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập