Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến 15/5/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

  11/5/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp công tác kiểm sát 05 tháng đầu năm 2020.

Thứ Ba

12/5/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng dự họp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh (mời Lãnh đạo Phòng 8 tham dự).

Thứ Tư

13/5/2020

- Họp Ủy ban Kiểm sát.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Năm

14/5/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

15/5/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
lịch tuần ngày 11.5.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập