Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5

Lịch công tác tuần từ ngày 11/9/2017 đến 15/9/2017

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
11/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào kiểm sát trực tiếp tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ ba
12/09/2017

- Viện trưởng dự họp tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy làm việc với Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin về kiểm tra công tác năm 2017 và hướng dẫn, hỗ trợ công tác thống kê và cntt (02 ngày).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
13/09/2017

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
14/09/2017

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hào kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Nha Trang.

- Họp giao ban lãnh đạo Viện (Văn phòng và Phòng 15 dự).

Thứ sáu
15/09/2017

- Đ/c Hào kiểm sát trực tiếp tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Nha Trang.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.


Lịch tuần ngày 11.09.2017.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập