Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
12/11/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào chủ trì họp liên ngành bàn giải quyết án.
- 15h họp Hội đồng sơ tuyển công chức.

Thứ ba
13/11/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Thủy dự Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng do UBND tỉnh tổ chức.
- Đ/c Hào tham dự cuộc họp do Thanh tra chủ trì về xử lý việc cấp GCNQSDĐ tại Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào dự kiểm điểm tại Viện kiểm sát Nha Trang theo kết luận thanh tra.

Thứ tư
14/11/2018

- Đ/c Thủy kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 31/KH-VKS-VP về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2018 tại Phòng 7.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ năm
15/11/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 31/KH-VKS-VP về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2018 tại Phòng 10.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
16/11/2018

- Đ/c Thủy dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ VII(2013 - 2018) tại Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
- Đ/c Hồng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 31/KH-VKS-VP về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2018 tại VKS huyện Cam Lâm.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 12.11.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập