Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
14/05/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
15/05/2018

- Lãnh đạo dự Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

- Đ/c Hào dự họp liên ngành bàn hướng thống nhất quan điểm giải quyết 01 vụ án hình sự.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
16/05/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy dự Đại hội Công đoàn (02 ngày).

- Viện trưởng làm việc với Thành ủy Nha Trang.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
17/05/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện ( Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
18/05/2018

- Đ/c Thủy kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 31/KH-VKS-VP về công tác của ngành kiểm sát và Quy chế dân chủ cơ sở tại Viện kiểm sát Diên Khánh.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 14.05.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập