Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
14/05/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
15/05/2018

- Lãnh đạo dự Hội nghị báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

- Đ/c Hào dự họp liên ngành bàn hướng thống nhất quan điểm giải quyết 01 vụ án hình sự.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
16/05/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy dự Đại hội Công đoàn (02 ngày).

- Viện trưởng làm việc với Thành ủy Nha Trang.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ năm
17/05/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện ( Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
18/05/2018

- Đ/c Thủy kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 31/KH-VKS-VP về công tác của ngành kiểm sát và Quy chế dân chủ cơ sở tại Viện kiểm sát Diên Khánh.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 14.05.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập