Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
15//2018

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
16/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ tư
17/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
18/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
19/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 15.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập