Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
15//2018

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

Thứ ba
16/10/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.
- Đ/c Hồng công bố quyết định kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ tư
17/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
18/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
19/10/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 15.10.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập