Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
17/12/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
18/12/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hào chủ trì họp liên ngành bàn giải quyết án.

- Đ/c Hồng tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2018 tại Trại giam A2 – Cục C10 – Bộ Công an.

 - Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

 - Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
19/12/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa năm 1948- 2018.

- Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần Thứ tám BCHTW Đảng khóa XII.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

Thứ năm
20/12/2018

- Họp Hội đồng sơ tuyển thi công chức.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
21/12/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

lịch tuần 17.12.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập