Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Lịch công tác tuần từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
17/12/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ ba
18/12/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

- Đ/c Hào chủ trì họp liên ngành bàn giải quyết án.

- Đ/c Hồng tham dự Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2018 tại Trại giam A2 – Cục C10 – Bộ Công an.

 - Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

 - Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

Thứ tư
19/12/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Đ/c Hồng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa năm 1948- 2018.

- Toàn thể đảng viên, công chức và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần Thứ tám BCHTW Đảng khóa XII.

- Viện trưởng làm việc với Phòng Thanh tra.

Thứ năm
20/12/2018

- Họp Hội đồng sơ tuyển thi công chức.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
21/12/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

lịch tuần 17.12.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập