Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021)

Lịch công tác tuần từ ngày 17/8/2020 đến 21/8/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 17/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

Thứ Ba

18/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng dự Đại hội Đảng bộ huyện Vạn Ninh.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hào dự họp tại UBND tỉnh.

Thứ Tư

19/8/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

Thứ Năm

20/8/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

21/8/2020

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 17.8.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập