Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến 22/6/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
18/06/2018

- Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 (Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên dự).

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

Thứ ba
19/06/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

Thứ tư
20/06/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
21/06/2018

- Hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc về Quy chế tiếp nhận, thu nhập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên dự).

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

Thứ sáu
22/06/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 18.06.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập