Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 20/4/2020 đến 24/4/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

  20/4/2020

- Đ/c Hồng làm việc tại Trại giam A2 thuộc Cục C10, Bộ Công an về xét giảm án 30/4, 1/5 (02 ngày).

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.

Thứ Ba

21/4/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

Thứ Tư

22/4/2020

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Trưởng phòng 1 và Trưởng phòng 7 (mời Đ/c Hào, Đ/c Hồng dự).

Thứ Năm

23/4/2020

- Họp Đảng ủy.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

24/4/2020

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 20.4.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập