Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến 24/8/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
20/08/2018

- Tập thể Lãnh đạo Viện dự Hội nghị báo cáo chuyên đề về "kết quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây" tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.
- Đ/c Hào dự Hội nghị lấy phiếu phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự kiện toàn BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thứ ba
21/08/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ tư
22/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ năm
23/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
24/08/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 20.08.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập