Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Lịch công tác tuần từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

 21/9/2020

Viện trưởng làm việc với Văn phòng.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.

Thứ Ba

22/9/2020

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 10.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

Thứ Tư

23/9/2020

- Đ/c Hồng chủ trì tiếp công dân giải quyết bồi thường lần thứ 2 (mời Đ/c Tuân, Đ/c Hồng Anh và Đ/c Xuân dự).
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 9.

Thứ Năm

24/9/2020

- Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết thực hiện việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra - Khiếu tố dự).

Thứ Sáu

25/9/2020

Viện trưởng làm việc với Thanh tra - Khiếu tố.
- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 8.

- Đ/c Hồng làm việc với Phòng 7.


Bấm tải về lịch tuần
Lịch tuần ngày 21.9.2020.pdf

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Thông báo

Liên kết website

Thông kê truy cập