Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lịch công tác tuần từ ngày 22/01/2018 đến 26/01/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
22/01/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.

- Đ/c Hào dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

Thứ ba
23/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy dự họp thi đua Khối Nội chính.

Thứ tư
24/01/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.

Thứ năm
25/01/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Đ/c Thủy dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2013

Thứ sáu
26/01/2018

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.


Lịch tuần ngày 22.01.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập