Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

Lịch công tác tuần từ ngày 25/06/2018 đến 29/06/2018

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Thứ/ Ngày

SÁNG

CHIỀU

Thứ hai
25/06/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 2.

- Lãnh đạo Viện họp Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 92 về cải cách tư pháp (Mời các Trưởng phòng dự).

Thứ ba
26/06/2018

- Viện trưởng làm việc với Văn phòng.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng Thống kê.

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 7.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 11.

Thứ tư
27/06/2018

- Đ/c Hào làm việc với Phòng 1.

- Viện trưởng làm việc với Thanh tra.
- Đ/c Hào làm việc với Phòng 8.
- Công đoàn tổ chức buổi giao lưu, gặp mặt các gia đình tiêu biểu.

Thứ năm
28/06/2018

- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 9.

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện (Văn phòng, Phòng 15 và Thanh tra dự).

Thứ sáu
29/06/2018

- Viện trưởng làm việc với Phòng 15.

- Viện trưởng làm việc với Phòng 12.
- Đ/c Thủy làm việc với Phòng 10.


Bấm tải về: Lịch tuần ngày 25.06.2018.doc

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập